Nhân sâm Hoa Kỳ hoang dã và sâm trồng tại Wisconsin

Nhân sâm Hoa Kỳ, loại sâm này, sinh trưởng tự nhiên ở vùng Bắc Mỹ, chủ yếu thuộc hai đất nước Canada và Hoa Kỳ. Ngày nay, nhân sâm Hoa Kỳ đã trở thành thương phẩm đại diện cho một trong những đặc sản nông sản cao cấp của Hoa Kỳ nói riêng và Bắc Mỹ nói chung. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhân sâm được trồng nhiều nơi ở tiểu bang Wisconsin. Mặt khác sâm Wisconsin còn được sự quản lý chặt chẽ của Hiệp Hội Nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ, cơ quan Bảo Vệ Môi Trường EPA và sự giám sát của cơ quan quản lý Thuốc và Dược Phẩm Hoa Kỳ FDA.