Nhận định của kỹ sư Bùi Quang Vơm về bộ phim The Vietnam War

Chúng tôi xin được gửi đến quý vị khán giả những nhận định của kỹ sư Bùi Quang Vơm – Cựu Đảng viên Cộng sản, về bộ phim The Vietnam War. Ông là tác giả của nhiều bài bình luận chính trị đăng trên các báo mạng, hiện đang định cư tại ngoại ô Paris.