NHẠC THÍNH PHÒNG | Dấu Tình Sầu | Sáng tác: Ngô Thuỵ Miên