NHẠC THÍNH PHÒNG | Bản Tình Cuối | Sáng tác: Ngô Thuỵ Miên