Nhạc sĩ Vô Thường | Tác Giả & Tác Phẩm

Tháng Tư đối với người Việt tị nạn là tháng đau thương buồn thảm, còn gọi là Tháng Tư Đen và nhiều danh gọi khác…Nhưng với những người yêu nhạc thì Tháng Tư còn để nhớ nhạc sĩ Vô Thường với tiếng đàn guitar bất hủ