Nhạc sĩ Việt Khang | Mất Nhau Từ Ngày Ấy | SBTN VOICE – Tâm tình cùng khán giả

Để đặt mua DVD “SBTN VOICE Finale – Season 1”
– Mua DVD online: www.sbtnhomeshopping.com
– Mua digital copy: https://www.sbtngo.com/products/sbtn-voice-finale-dem-chung-ket
– Gọi 888 500 2018 để mua qua phone (Mon – Fri | 9 AM – 5 PM | giờ Cali)