Nhạc sĩ Việt Khang gặp gỡ & cảm ơn đồng hương tại Georgia

Ngày Chủ Nhật 1/08/2018 ca nhạc sĩ, nhà đấu tranh và cựu tù nhân luơng tâm Việt Khang đến Georgia tham dự và gặp gỡ đồng huơng Việt Nam tại hội chợ Lạc Hồng do cộng đồng Nguời Việt Quốc Gia Georgia tổ chức.