Nhạc sĩ Việt Khang cảm ơn đồng hương tại Houston, Texas

Thứ Bảy ngày 24 tháng 03 năm 2018, nhạc sĩ Trúc Hồ, nhạc sĩ Việt Khang, xướng ngôn viên Diệu Quyên và các ca sĩ SBTN đã đến thành phố Houston, tiểu bang Texas, nơi có đông người Việt tỵ nạn cộng sản đứng hàng thứ 2 tại Hoa Kỳ. Đây là chuyến đi tiếp nối các chuyến đi cảm ơn cộng đồng người Việt tại các tiểu bang Hoa Kỳ để nhac sĩ Việt Khang cám ơn tất cả đồng hương đã hưởng ứng chiến dịch ký thỉnh nguyện thư cách đây 6 năm.