Nhạc sĩ Trúc Hồ & phái đoàn SBTN thăm hội trường các Thánh Tử Đạo ở đền Đức Mẹ La Vang Las Vegas

Trong chuyến đi tham dự Đại Hội Mẹ La Vang Las Vegas 2021, tại Đền Thánh Đức Mẹ La Vang, nhạc sĩ Trúc Hồ – Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình SBTN cùng phái đoàn đã được Linh Mục Tôma Hà Quốc Dũng hướng dẫn thăm viếng Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.