Nhạc sĩ Trúc Hồ nêu ra những việc cần làm để trả lời thư Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Vợ chồng nhạc sĩ Trúc Hồ đã có 1 tiếng đồng hồ để gặp gỡ 30 đồng hương trong khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali. Nhạc sĩ Trúc Hồ nói rằng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chưa có kế hoach hỗ trợ cho các thương phế binh VNCH tại Việt Nam vì toà đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội và toà lãnh sự tại Sài Gòn chưa ghi nhận được hành động ngược đãi nào đối với các thương phế binh. Bên canh đó, nhạc sĩ Trúc Hồ cũng nêu ra những việc mà tất cả cộng đồng người Việt trên Hoa Kỳ cần phải làm trong thời gian này. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.