Nhạc sĩ Nam Lộc vận động người Việt bảo trợ được 150 gia đình Afghanistan

Nhạc sĩ Nam Lộc vận động người Việt bảo trợ được 150 gia đình Afghanistan

Nhạc sĩ Nam Lộc, cựu giám đốc di trú và tị nạn thuộc cơ quan USCC, Los Angeles, cho biết ông vừa vận động được nhiều người gốc Việt ở khắp nơi nhận bảo trợ hơn 150 gia đình Afghanistan tị nạn và giúp họ hội nhập vào đời sống mới ở Mỹ.

Sau khi họp với các viên chức Bộ Ngoại Giao Mỹ đặc trách vấn đề tị nạn cùng năm dân cử liên bang không muốn nêu tên, trong đó có ba thượng nghị sĩ và hai dân biểu, ông Nam Lộc được biết chính phủ Mỹ chia những người Afghanistan tị nạn ra làm hai diện.

Diện thứ nhất là “Special Immigrant Visas” (SIV), có quy chế tị nạn và diện thứ nhì là “Humanitarian Parole” (HP). Nhạc sĩ cho biết: “‘SIV’ là những người làm việc trực tiếp với người Mỹ như thông dịch viên, trong lúc diện ‘HP’ là những người làm việc cho các cơ quan bất vụ lợi hay hiệp hội xã hội hay tôn giáo của Mỹ tại Afghanistan.”

Theo ông Nam Lộc, diện “SIV” được hưởng quy chế tị nạn, từ trợ cấp ‘welfare’ đến các quyền lợi khác, trong lúc diện “HP” không có gì. Cô Lisa Thùy Dương Nguyễn, cư dân Huntington Beach, California, cho biết  “cô nhận lời giúp những người tị nạn này vì trước đây gia đình cô được người khác giúp đỡ rồi. Giúp những người này là cách thể hiện lòng biết ơn của cô đối với những người giúp cô trong quá khứ.”

Ông Viêm Mai, cư dân Antioch, California, cho hay ông sẵn sàng bảo lãnh hai gia đình người Afghanistan. Ông Đỗ Cao Daklak, ở Springboro, Ohio, đồng ý giúp chừng 40 người Afghanistan. Một mặt vận động giúp đỡ người Afghan tị nạn, mặt khác ông Nam Lộc vẫn kiên trì vận động để đưa chừng 1,800 người Việt Nam tị nạn còn kẹt ở Thái Lan, có người ở lâu tới 32 năm, đến Mỹ.