Nhạc sĩ Nam Lộc kêu gọi những người Việt tỵ nạn đi trước hỗ trợ người tị nạn Afghanistan

Nhạc sĩ Nam Lộc kêu gọi những người Việt tỵ nạn đi trước hỗ trợ người tị nạn Afghanistan

Nhạc sĩ Nam Lộc trong lá thư gởi cho những người Việt ty nạn đi trước, ông đã kêu gọi mọi người giúp đỡ cho những người tị nạn Afghanistan được chính phủ Hoa Kỳ giải cứu khỏi quốc gia của họ vào những giờ phút cuối cùng.

Nhạc sĩ cho biết họ là những người khách lạ vừa được các Cơ Quan Thiện Nguyện đưa đến định cư tại vùng Orange County, nhưng đồng cảnh ngộ với những gì mà người tị nạn Việt Nam đã phải trải qua hơn 40 năm về trước. Điểm khác biệt lớn là nước Mỹ đã không chuẩn bị cho một kế hoạch di tản có bài bản như 46 năm trước, khiến cho dân tị nạn Afghanistan không được sự hỗ trợ của các nhà thờ hay họ đạo, hoặc các nhà bảo trợ. Họ đang phải sống tạm bợ ở các motel hay hotel quanh vùng Los Angekes và quận Cam để chờ khi thuê được nhà.

Nhạc sĩ Nam Lộc tha thiết kêu gọi cộng đồng người Việt tiếp tay và giúp đỡ họ bằng cách hỗ trợ chỗ ở, tạo công ăn việc làm, hoặc cũng có thể đứng ra bảo trợ một gia đình, hoặc giúp đỡ, cung cấp đồ dùng trong nhà hoặc tài chánh giúp họ.

Trong trường hợp quý vị có nhà cho thuê, vui lòng thông cảm và giảm bớt yêu cầu về credit cũng như tiền bảo chứng (security deposit) trong lúc này cho đến khi họ có công ăn, việc làm.

Ngoài ra, nhạc sĩ Nam Lộc cũng kêu gọi quý vị hảo tâm nếu muốn giúp đỡ, xin liên lạc ngay với cô Sonik Sadozai hoặc cô Hoomai Sayed thuộc tổ chức thiện nguyện Afghan Refugee Relief, theo số (949) 527-5168. Website: https://www.afghanrefugeerelief.org/. Tất cả mọi sự đóng góp đều được trừ thuế thông qua tổ chức vô vị lợi Afghan Literacy Foundation.