Nhạc hội gây quỹ Thương Về Miền Trung tại San Jose

Ngày 13/11/16 vừa qua tại thành phố San Jose, buổi nhạc hội gây quỹ   Thương Về Miền Trung do Huynh Đệ Chi Binh VNCH và các hội đoàn tổ chức tại Grand Century Mall. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.