Nhà Việt Nam Vẹn Toàn – Trần Huân

Trong những năm qua, Phong Trào Du Ca ở tại quê nhà đã từng bước khởi sắc. Sau hơn 40 năm im tiếng, những người yêu mến đã được nghe lại những ca khúc du ca yêu nước, tự hào dân tộc được sáng tác bởi những du ca viên trong nước. Những ca khúc gợi nhớ lại thế hệ đàn anh đi trước như Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Quyết Thắng, Ngô Mạnh Thu…

Xin mời quí độc giả cùng nghe ca khúc  Nhà Việt Nam Vẹn Toàn, một sáng tác mới của Trần Huân, với những lời ca sục sôi lòng yêu nước:

Dân ta đang sục sôi bao tháng ngày
Đất nước này nguy khốn đã mấy phen
Giờ giặc lan tràn
Khắp quê hương này
Ngày từng ngày tàn phá non sông…