NHÀ VĂN PHAN NHẬT NAM RA MẮT HAI TÁC PHẨM PHẬN NGƯỜI-VẬN NƯỚC VÀ CHUYỆN DỌC ĐƯỜNG

NHÀ VĂN PHAN NHẬT NAM RA MẮT HAI TÁC PHẨM PHẬN NGƯỜI-VẬN NƯỚC VÀ CHUYỆN DỌC ĐƯỜNG

Tin Westminster – Vào cuối tuần này thứ bảy tại nhà hàng Paracel Seafood, 15585 Brookhurt St., Westminster, California, nhà văn Phan Nhật Nam sẽ giới thiệu với độc giả hai tập sách của ông mới được nhà xuất bản Sống ấn hành, đó là: Phận Người-Vận Nước và Chuyện Dọc Đường. Diễn giả của buổi ra mắt sách này sẽ là kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và ký mục gia Bùi Bảo Trúc. Trước năm 1975, Phan Nhật Nam đã có sáu tác phẩm ký sự về chiến tranh, trong đó có những tác phẩm nổi tiếng như Mùa Hè Đỏ Lửa, Tù Binh & Hòa Bình. Ông bị tập trung 14 năm trong các trại tù ở miền Bắc. Đến Mỹ vào cuối năm 1993, ông tiếp tục thực hiện nghiệp văn của ông như là một bổn phận của người sống đối với những người đã chết.

Phan Nhật Nam đã trải qua những đoạn đường binh lửa, chứng kiến cái chết của bạn bè, sự khốc liệt của chiến trận. Là nhân chứng của một lịch sự có chiều dài và chiều sâu bi thảm, ông nghe và ghi lại những gì mắt thấy tai nghe, mà ông ghi lại trong Chuyện Dọc Đường. Phan Nhật Nam đang gửi đến người đọc hai cuốn sách mới xuất bản của ông sau nhiều năm dài: Phận Người-Vận Nước và Chuyện Dọc Đường, mời quý vị khán thính giả của SB-TN đến tham dự buổi ra mắt sách này.