09/05/2015 | 0

Nhà văn Huy Phương nói về sách “Chân Dung H.O & Những Cuộc Đổi Đời”

Chương trình THE KIM NHUNG SHOW kỳ này có dịp trò chuyện với nhà văn Huy Phương. Nhà văn sẽ giới thiệu về cuốn sách mang tựa đề “Chân Dung H.O & Những Cuộc Đổi Đời” do chính nhà văn Huy Phương và Võ Hương An là tác giả. Cuốn sách tóm gọn lại một quá trình di dân vĩ đại từ năm 1990 của những người đã từng chịu tù tội trong các trại tù Cộng Sản. Nhà văn Huy Phương cho biết cuốn sách nhằm cho thế hệ sau này biết rõ được H.O là gì? Ai là H.O? Và chương trình H.O có từ nguyên nhân nào? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây.