Nhà văn Phan Nhật Nam: Không hoà hợp hoà giải với CSVN

Trả lời cho thư mời vào ngày 1/9/2017 của Hội Nhà Văn Cộng Sản Việt Nam mời nhà văn Phan Nhật Nam về nước tham dự họp mặt Hội Nhà Văn vào tháng 10/2017. Nhà văn Phan Nhật Nam cho biết rằng ông không hoà hợp hoà giải với Cộng Sản, mà họ nên hoà hợp hoà giải với người dân trong nước trước đi. Chúng tôi có dịp được trò chuyện với nhà văn Phan Nhật Nam để hiểu rõ thêm về sự việc này.