21/04/2014 | 0

Nhà tranh đấu Miến điện Win Tin từ trần

Nhà tranh đấu Miến điện Win Tin từ trần

Yangon, Yangon. (Reuters) – Linh cửu của nhà tranh đấu Win Tin của Miến Điện đã được đưa ra khỏi bệnh viện trong ngày hôm nay, thọ 84 tuổi.
Ông Win Tin là một trong những người sáng lập và lãnh đạo Liên minh Dân Chủ Miến Điện của bà Suu Kyi, nhưng ông ta ít khi gặp bà Suu Kyi và trong tháng 4 năm 2012 đã công khai chống lại quyết định tham gia cuộc bầu cử quốc hội của bà Suu Kyi, nói rằng sự tham gia của Liên Minh Dân Chủ sẽ chỉ giúp uy tín cho những tướng lãnh cầm quyền.
Ông Win Tin đã bị bắt trong tháng 7 năm 1989, bị tuyên án 3 năm tù khổ sai, nhưng chính quyền quân phiệt đã liên tiếp gia hạn thời gian ở tù cấm cố. Ân Xá Quốc Tế, hiệp hội nhà văn PEN Quốc Tế, các tổ chức tranh đấu nhân quyền đã liên tiếp đòi chế độ quân phiệt trả tự do cho ông Win Tin.
Ông ta được coi là người ở tù lâu nhất tại Miến Điện, đươc ân xá trong tháng 9 năm 2008.
Ông Win Tin chưa từng thành hôn, đã được được đưa vô bệnh viện vì xuất huyết nội tạng. Liên Minh Dân Chủ sẽ tổ chức tang lễ vào ngày 23. (H. Nguyễn)