28/02/2016 | 4

Nha Trang thưởng tiền cho cư dân tố cáo người ăn xin

Nha Trang thưởng tiền cho cư dân tố cáo người ăn xin

Các nhà cầm quyền độc tài cộng sản trên thế giới thường khuyến khích người dân tố cáo lẫn nhau về chính trị. Nhưng ở Việt Nam, chính quyền một thành phố đang đi tới việc khuyến khích người dân tố cáo người đi ăn xin.

Thành phố Nha Trang đang thực hiện một giải pháp quá quắt, để nhắm đến năm 2020 không còn người lang thang ăn xin. Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật 28/2, dẫn lời Phó trưởng Phòng Lao Động Thương Binh Và Xã Hội thành phố Nha Trang- ông Võ Ngọc Sơn- cho biết tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt đề án mang tên: Thực hiện mục tiêu không có người lang thang xin ăn trên địa bàn Nha Trang. Theo đó, thành phố sẽ thành lập đội chuyên trách để từ nay bắt đầu tập trung những người lang thang, ăn xin về Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Khánh Hòa. Những người kiếm tiền dưới hình thức hát dạo, người giả danh tu sĩ khất thực, người có dấu hiệu tâm thần lang thang trên phố, và người vô gia cư sẽ bị đưa về trung tâm.

Thành phố còn lập một đường dây nóng để các cư dân có thể gọi vào thông báo nơi nào đang có người lang thang, ăn xin xuất hiện. Được biết người đầu tiên gọi vào báo tin đúng sẽ được thành phố thưởng 100,000 đồng, tương đương gần 4.50 đôla.

Huy Lam / SBTN