30/05/2015 | 0

Nhà thơ Hàn Mặc Tử

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này sẽ nói về nhà thơ Hàn Mặc Tử. Ông là người khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam và cũng là người khởi xướng trường phái Thơ Loạn. Ông tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh tại Quảng Bình nhưng lớn lên tại Quy Nhơn. Ông là con thứ 4 trong gia đình có 8 anh em. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình để hiểu thêm về cuộc đời của nhà thơ Hàn Mặc Tử.