Nhà thờ Domain de Marie vào những ngày Hạ về

Nhà thờ Domaine de Marie thuộc giáo xứ Mai Anh, có khoảng 850 giáo dân, sống rải rác chen lẫn với các lương dân trên một địa bàn rất rộng. Nét nổi bật của nhà thờ Mai Anh là tượng Đức Mẹ Ban Ơn, được đặt giữa cung thánh. Bức tượng này do nhà điêu khắc Jouchère, người Pháp, làm tại Hà Nội; và được đưa về Đồi Mai Anh ngày 15-08-1944. Chính vì thế, giáo xứ đã lấy ngày này làm bổn mạng của giáo xứ, là ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Hiện nay nhà thờ bị xuống cấp đang kêu gọi trùng tu.