Nha sĩ gốc Việt tại Nevada nhận tội lừa công ty bảo hiểm

Nha sĩ gốc Việt tại Nevada nhận tội lừa công ty bảo hiểm

Ảnh: KTNV

Đài truyền hình KTNV tại Las Vegas cho biết, nha sĩ gốc Việt, Frank Duke Nguyễn, 45 tuổi, hành nghề tại thị xã Henderson, tiểu bang Nevada, đã nhận một tội gian lận tiền bồi thường bảo hiểm dành cho người bị thương tật, không thể làm việc.

Theo hồ sơ tại tòa cho thấy, ông Frank Duke Nguyễn đã nhận được hơn $141,000 Mỹ kim tiền bồi thường, trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2011 đến tháng Ba năm 2014.  Trước đó, Nguyễn từng báo với hãng bảo hiểm RiverSource Life Insurance Company rằng ông không thể làm việc và cần được bồi thường, nhưng thật ra ông đã làm việc toàn thời gian với nghề nha sĩ.

Sau khi ông Frank Duke Nguyễn nhận tội, tòa ấn định ngày tuyên án sẽ là ngày 23 tháng Năm, 2017 tại Eighth Judicial District Court ở Las Vegas.  Tại tiểu bang Neveda, luật cấm gian lận tiền bồi thường bảo hiểm cho người không thể làm việc có án tù lên tới bốn năm, và tiền phạt không quá $5,000.  Bộ Trưởng tư pháp tiểu bang Nevada, Adam Laxalt, trong một tuyên bố cho biết: “Các hãng bảo hiểm đã tùy thuộc vào sự thành thật và chính trực của những người khai cần được bồi thường, và khi một người đã tìm cách gian lận để nhận tiền thì những người đóng thuế phải trả giá cho sự bồi thường đó”.

Phong Ly / SBTN