27/08/2015 | 0

Nhà nước phải có trách nhiệm công khai thông tin thay vì “xin-cho”

Nhà nước phải có trách nhiệm công khai thông tin thay vì “xin-cho”

Hội thảo Đối thoại chính sách về quyền tiếp cận thông tin vào sáng 26/8 tại Hà Nội.

Dự luật về quyền tiếp cận thông tin hiện đang được lấy ý kiến của các giới, để tới đây đệ trình lên Quốc hội CSVN bàn thảo. Luật này quy định các loại thông tin: bắt buộc công khai, cung cấp theo yêu cầu, hạn chế công khai và bí mật. Luật cũng quy định trách nhiệm của các đối tượng có nghĩa vụ cung cấp thông tin.

Tại buổi hội thảo, Đại sứ Canada, đại diện Ngân hàng Thế giới, đại diện Đại sứ quán Vương quốc Anh, đại diện Nhóm công tác Vì Sự Tham Gia Của Người Dân (PPWG) đều khẳng định quyền tiếp cận thông tin là một quyền căn bản của con người. Đó là nền tảng để phát triển xã hội dân chủ, công khai, minh bạch và phát triển, cũng như là nền tảng để người dân thực thi các quyền khác như: tự do ngôn luận, tự do báo chí, … quyền giám sát các hoạt động nhà nước. Mặt khác, qua hoạt động cung cấp thông tin, các cơ quan nhà nước sẽ phải nâng cao trách nhiệm giải trình.

Vị đại diện PPWG sau khi giới thiệu qua về dự luật này, đã có những kiến nghị, yêu cầu quy định cụ thể các điều luật còn chưa rõ ràng, và cần thiết phải thành lập một hội đồng về tiếp cận thông tin.

Ông Nguyễn Đình Quyền – Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho biết ông “không hài lòng” với dự luật này. Triết lý dùng để làm dự luật này không phù hợp, cần được xây dựng bằng triết lý khác. Đó là các cơ quan nhà nước phải công khai thông tin, trừ những thông tin thuộc diện bí mật nhà nước. Người dân có quyền tiếp cận đầy đủ thông tin, mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng, chứ không phải “xin – cho”. Ông nhận định việc xây dựng luật này là một việc khó có tính khả thi, bởi ngay chính các đại biểu quốc hội cũng khó tiếp cận thông tin trong nhiều trường hợp.

Ủng hộ ý kiến của ông Quyền, nhà báo Phan Lợi cho rằng, cần phải xác định rõ nhà nước phục vụ hay nhà nước “xin – cho”. Ông Phan Lợi đã chia sẻ các ví dụ về việc khó tiếp cận thông tin của nhà báo tại Việt Nam, và chuyện quan chức từ chối cung cấp thông tin. Theo ông, một nhà nước phục vụ thì phải đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân.

Ông Lợi cũng nói thêm về sức mạnh của mạng xã hội trong việc tạo sức ép lên chính quyền trong nhiều vấn đề như giáo dục, môi trường… Ông đề nghị xử phạt tiền những người có trách nhiệm cung cấp thông tin, nhưng không thực hiện.

Dự luật này được xây dựng nhằm hiện thực hóa quyền con người được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 của CSVN, cũng như bảo đảm các cam kết quốc tế. Dự luật này nếu được thông qua, thì cách đưa luật vào thực tế cuộc sống mới là điều người dân quan tâm. Không có cơ chế tốt, thì người dân cũng không thể sử dụng được quyền lợi của họ.

Nhật Nam / SBTN