Nhà nước cứ sửa đường, dân cứ phải đóng phí

Sài Gòn có nhiều con đường “lầm bầm chửi”. Chửi vì con đường có vài cây số mà hơn chục năm qua cứ sửa xong chỗ này là chỗ sửa trước đó bị hư trở lại. Thử hỏi làm sao người dân không bực mình khi phải đóng đủ thứ thuế, phí, lệ phí giao thông nhưng các con đường vẫn tiếp tục hư, và nhà nước lại tiếp tục than vãn rằng không đủ tiền sửa đường cho tốt để dân đi…