26/12/2016 | 45

Nhà nước CSVN thừa nhận lổ hổng “đúng quy trình” trước tệ nạn bổ nhiệm “người nhà”

Nhà nước CSVN thừa nhận lổ hổng “đúng quy trình” trước tệ nạn bổ nhiệm “người nhà”

Ông Trương Hòa Bình

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016,  phó thủ tướng CSVN Trương Hoà Bình yêu cầu Bộ Nội Vụ sửa đổi ngay các quy trình, thủ tục bất hợp lý để sớm xóa bỏ tình trạng “chạy chọt” trong việc  tuyển dụng nhân sự, và tệ nạn bổ nhiệm người nhà.

Ông Bình kêu gọi: “Không để xảy ra tình trạng bổ nhiệm “đúng quy trình” những người không xứng đáng”.

Bộ Nội Vụ CSVN cũng vừa đưa đề nghị để nhà nước phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2017, với số kế hoạch giảm 1,5% so với kế hoạch năm 2016.

Theo thứ trưởng Bộ Nội Vụ CSVN Trần Anh Tuấn cho hay, tính đến ngày 15/12 đã có 49 lượt bộ ngành, địa phương đề nghị Bộ Nội vụ thẩm tra các phương án tinh giản biên chế 3 năm 2015-2017, với tổng số tinh giản biên chế là 21,247 người.  Nhưng phần lớn sự giải quyết tinh giản biên chế mới chỉ dừng ở việc giải quyết theo nguyện vọng cá nhân, chưa thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu, và căn cứ vào đánh giá phân loại công chức, viên chức.

Ông Tuấn cũng thừa nhận giới quan chức khi giải quyết công việc liên quan dân chúng chưa tận tuỵ, thiếu trách nhiệm và đưa đến tình trạng hạch sách, đòi hỏi.  Còn trong công việc ở các cơ quan hành chính thì tràn lan tình trạng tuỳ tiện, vô nguyên tắc trong cách giải quyết các vấn đề công vụ.

Phong Ly / SBTN