Nhà nước CSVN khó giải thích việc TNLT Đặng Xuân Diệu đi Pháp

TNLT Đặng Xuân Diệu vừa đến Pháp vào ngày 13-1-2017 sau khi nhà cầm quyền Việt Nam đưa ông từ trại giam Xuyên Mộc thẳng ra phi trường Tân Sơn Nhất. Đến nay, chưa có tờ báo nhà nước nào đề cập đến vụ việc của ông Diệu, mà chỉ có các website của Dư luận viên nói về việc này nhưng không giải thích được lý do vì sao nhà nước Việt Nam phải trả tự do trước thời hạn cho ông.