16/08/2017 | 0

Nhà máy Ukraine bác cáo buộc bán kỹ thuật hoả tiễn cho Bắc Hàn

Nhà máy Ukraine bác cáo buộc bán kỹ thuật hoả tiễn cho Bắc Hàn

Dnipro, Ukraine. (Reuters)- Ngày hôm qua 15/08, Ukraine phủ nhận việc đã từng cung cấp kỹ thuật quốc phòng cho Bắc Hàn, để trả lời một bài báo của New York Times nói rằng Bắc Hàn đã mua các loại động cơ hoả tiễn từ nhà máy Yuzhmash của Ukraine.

Mối bận tâm về khả năng có thể chế tạo được vũ khí hạt nhân bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ đã gây căng thẳng dư luận khắp thế giới trong vài tuần lễ qua. Quyền giám đốc nhà máy Yuzhmash,  ông Mykhaylo Bondar của Ukraine- quốc gia được Hoa Kỳ hậu thuẫn mạnh mẽ- đã bác bỏ lời cáo buộc mà ông cho là hoàn toàn xuyên tạc. Phó giám đốc nhà máy, ông Oleh Lebedev cho rằng lời cáo buộc trên nhằm mục đích phỉ báng, và làm tổn hại uy tín của Yuzhmash. Ông Lebedev cũng nói rằng nhà máy Yuzhmash thuộc sở hữu của nhà nước Ukraine, đã không sản xuất hoả tiễn đạn đạo kể từ khi giành độc lập từ Liên bang Xô viết năm 1991. Suốt thời gian từ sau ngày độc lập khỏi Nga, nhà máy Yuzhmash không sản xuất, cũng không có sản phẩm hoả tiễn và hệ thống hoả tiễn quân sự. (Song Châu)

TAGS: ukraine