28/04/2017 | 4

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 làm ô nhiễm nguồn nước ngầm địa phương

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 làm ô nhiễm nguồn nước ngầm địa phương

Ảnh: Soha News

Chính quyền tỉnh Bình Thuận vừa khuyến cáo người dân gần nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 không nên dùng nguồn nước ngầm để sinh hoạt, đồng thời đề nghị tính đến việc di dời người dân địa phương.

Văn bản thông báo về việc này do ông Nguyễn Ngọc Hai, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, ký ngày 27 tháng 4 và gửi cho Sở Tài Nguyên Và Môi Trường tỉnh cùng chính quyền huyện Tuy Phong. Theo đó, người dân ở gần bãi xỉ của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tạm thời không nên sử dụng nước giếng vào mục đích tưới tiêu hay ăn uống. Nguyên do là kết quả phân tích mẫu nước cho thấy, hàm lượng chlorine trong nước ngầm của 34 gia đình cao hơn giới hạn cho phép từ 1.2 lần đến 1.8 lần. Hàm lượng tổng số muối tan trong đất tại khu vực chùa Linh Sơn cho thấy đất tại khu vực này mặn và rất mặn.

Theo truyền thông địa phương, các vườn cây ở đây có hiện tượng trụi lá, khô cành. Một số cây tuy vẫn còn ra lá non nhưng bộ rễ bị hư thối. Tỉnh Bình Thuận đã giao cho Sở Tài Nguyên Môi Trường chọn một cơ quan độc lập có đủ khả năng để điều tra nguyên nhân cây chết, và đánh giá tình trạng nước giếng của các gia đình bị nhiễm mặn và đất bị ngập úng nước, để đưa ra các giải pháp cũng như bồi thường cho các gia đình.

Theo ủy ban nhân dân tỉnh, chính quyền huyện Tuy Phong về lâu dài cần lập kế hoạch di dời các gia đình sinh sống gần khu vực bãi thải xỉ của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Nhà máy điện Vĩnh Tân 2 chạy than sử dụng công nghệ của Trung Cộng. Đây là một ví dụ cụ thể cho thấy Việt Nam đang trở thành bãi rác công nghệ của Trung Cộng.

Huy Lam / SBTN