18/02/2014 | 0

NHÀ LẬP PHÁP TIỂU BANG SOUTH DAKOTA MUỐN SIẾT QUI ĐỊNH PAYDAY LOAN

NHÀ LẬP PHÁP TIỂU BANG SOUTH DAKOTA MUỐN SIẾT QUI ĐỊNH PAYDAY LOAN

Sioux Falls, South Dakota. (CBS)
Sau cuộc đàm phám với các đại diện ngành cho mượn nợ payday loan, dân biểu Steve Hickey đưa một đề nghị mà ông hy vọng cơ quan lập pháp tiểu bang South Dakota sẽ thông qua để hạn chế loại nợ vay ngắn hạn. Ông cho rằng loại nợ này có thể trở thành cạm bẫy đưa người nghèo vào cảnh nợ nần triền miên. Vị dân biểu đảng Cộng Hòa, đại diện Sioux Falls cho biết các đại diện ngành đã được ông cảnh báo từ năm ngoái về nỗ lực đưa dự luật lên lá phiếu bầu, giới hạn tỷ lệ lãi suất đối với các khoản cho vay như vậy. Ông tuyên bố đồng ý ngừng nỗ lực lá phiếu bầu nếu họ hợp tác để đưa ra những qui định hợp lý. Sự thỏa hiệp dẫn tới một dự luật, giới hạn tỷ lệ lãi suất đối với các khoản cho vay ngắn hạn và giới hạn khoản tiền được mượn, dựa trên khả năng chi trả của người mượn nợ. Ủy Ban Thương Mại và Năng Lượng Hạ Viện sẽ tổ chức một phiên điều trần về dự luật kể trên vào hôm Thứ Tư. Luật hiện hành giới hạn 500 Mỹ kim cho khoản cho vay ngắn hạn. Dự luật của ông Hickey sẽ thay đổi giới hạn này lên thành 700 Mỹ kim, nhưng khoản cho vay không thể vượt quá 25% tổng thu nhập hàng tháng của người mượn nợ.
Hang Nguyen