04/05/2016 | 1

Nhà hoạt động Trương Minh Tam đã được trả tự do

Nhà hoạt động Trương Minh Tam đã được trả tự do

Hai nhà hoạt động Trương Mình Tam và Chu Mạnh Sơn bị nhà cầm quyền kết buộc là đã "kích động người dân biểu tình" vụ cá chết.

Như vậy là cả hai nhà hoạt động bị bắt giữ khi đang đi đưa tin về sự kiện ô nhiễm môi trường ở Miền Trung đã được trả tự do. Anh Chu Mạnh Sơn đã được trả tự do trước đó vào ngày 2/5.

Trên trang facebook cá nhân của Thảo Teresa đã ghi lại những hình ảnh bạn bè đón anh Tam trở về, và nghe anh kể lại những gì anh đã phải trải qua trong lúc bị bắt: https://www.facebook.com/thao.teresa.3/videos/575696945941294/

Khó có thể tưởng tượng đất nước Việt Nam ngày hôm nay lại được cai trị bởi một chế độ công an trị tàn bạo đến như vậy. Anh Tam thuật lại tại trại giam Hà Tĩnh, có những tên công an đối xử với anh không khác gì loài thú. Một vài đối thoại được ghi nhận trong buổi tra khảo:

  • CA: mày cởi quần áo ra!
  • Anh Tam: Tôi là một con người, và muốn được đối xử như một con người
  • CA: Tao đ. nói nhiều với mày. Hoặc là mày cởi, hoặc là tao xé!

Để bảo toàn thân mạng, anh Tam đã phải cởi quần áo. Sau đó, chúng đã đánh anh vào mạng sườn và từ sau lưng. Anh Tam mô tả đây không phải là một trận đòn chí tử, nhưng không cũng phải là bình thường.

Anh kể thêm một đoạn đối thoại khác nói đến sự coi thường luật pháp của công an:

  • Anh Tam: Tôi đề nghị các anh đối xử với tôi theo pháp luật.
  • CA: ở đây đ. có pháp luật! Chỉ có tao với mày!

Anh Tam cho biết dù trại giam có cung cấp đầy đủ thức ăn cho anh, nhưng anh đã không thể nào ăn được suốt trong 6 ngày. Anh cho biết lần đầu tiên trong cuộc đời đấu tranh của mình, cảm giác chán chường, tuyệt vọng của anh về đất nước đã khiến cho anh không còn muốn ăn. Anh thấy như mình không còn sống với thế giới của con người nữa.

Anh Tam đã gởi lời cảm ơn đến với bạn bè bên ngoài, đã theo dõi sát sao tình hình của anh những ngày trong tù, đồng thời đã đến động viên tinh thần gia đình của anh trong những ngày khốn khó.

Cuộc trao đổi của anh Trương Minh Tam và bè bạn được phổ biến công khai với trên Facebook cho thấy những người hoạt động ở Việt Nam bây giờ không còn sợ hãi. Họ biết chấp nhận vào tù ra khám. Họ biết tìm cách dùng luật pháp để đối đầu với bạo lực, và hy vọng vào những hoạt động đấu tranh bất bạo động của mình sẽ có ngày thành công.

Đoàn Hưng / SBTN