Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến: “Tôi rất muốn Formosa phải đóng cửa”

Rốt cuộc thì nhà cầm quyền Việt Nam cũng tuyên bố nguyên nhân của thảm họa cá chết sau gần 3 tháng kể từ khi cá chết đầu tiên tại Hà Tĩnh. Ngay lập tức, trên mạng xã hội xuất hiện những phản ứng dữ dội nói rằng, số tiền 500 triệu Mỹ Kim chẳng thấm vào đâu so với những gì người dân và môi trường biển Việt Nam phải hứng chịu. Cô Thảo Teresa nói rằng, việc chậm trễ công bố nguyên nhân cá chết là có tính toán của nhà cầm quyền Việt nam. Còn anh Nguyễn Chí Tuyến nói với phóng viên SBTN quan điểm cá nhân của ông là muốn chính quyền phải đóng cửa nhà máy Formosa Hà Tĩnh ngay lập tức.

TAGS: Formosa