Nhà hàng Việt Nam tham gia The Power of 10 để giúp đỡ trong đại dịch

Nhà hàng Việt Nam tham gia The Power of 10 để giúp đỡ trong đại dịch

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhà hàng Việt Nam Một Hai Ba trong khu phố Victory Park tại Dallas không mở cửa để bán cho khách hàng, nhưng vào sáng thứ Tư, nhân viên nhà hàng vẫn bận rộn nấu ăn cho những người khó khăn.

Theo đài NBCDFW, chủ nhân nhà hàng là ông Peja Krstic cho biết, việc này không chỉ để giúp đỡ mọi người, mà còn giúp cho cộng đồng và giúp chính cá nhân ông. Một Hai Ba là một trong 30 nhà hàng trong tám thành phố tham gia The Power of 10, đây là một sáng kiến được bắt đầu bởi đầu bếp Washington Erik Bruner-Yang với mục đích cung cấp việc làm cho nhân viên nhà hàng và cung cấp thức ăn cho những người khó khăn.

Ông Bruner-Yang nói qua Zoom rằng cứ mỗi mười ngàn Mỹ Kim quyên góp trong một tuần sẽ có thể giúp duy trì, bảo đảm hoặc tạo ra 10 công việc toàn thời gian và 1,000 phần ăn miễn phí ở Hoa Kỳ. Theo ông, các nhà hàng nhỏ có thể là một sự thay thế tạm thời cho giải pháp này, đặc biệt là khi họ không có khách hàng.

Tất cả các nhà hàng đều biết cách phục vụ mọi người và làm cho khách hàng hạnh phúc, vậy tại sao lại không tận dụng điều đó để giúp ích trong đại dịch lần này. (BBT)