Nhà hàng Việt tại California gồng mình trong đại dịch COVID-19

Các quy định mới dành cho nhà hàng tại tiểu bang California gây ra rất nhiều trở ngại, cộng thêm vật giá leo thang dẫn đến việc có nhiều tiệm phải đóng cửa vì không chịu nổi chi phí mới, hoặc không bán được như trước. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn có nhiều nhà hàng Việt Nam chấp nhận chịu lỗ để duy trì hoạt động. Phóng viên Vũ Nhân tường trình sau đây: