07/03/2016 | 0

Nhà hàng tặng kem nếu khách cất điện thoại

Nhà hàng tặng kem nếu khách cất điện thoại

Long Beach, California. (CBS) — Quý vị có sẵn sàng không dùng đến chiếc điện thoại di động của mình trong bữa ăn tại nhà hàng để được một món kem miễn phí hay không?

Đây chính là một thử thách do hệ thống nhà hàng Chick-fil-A mới vừa đặt ra cho thực khách của mình. Theo đó, thực khách bước vào một nhà hàng Chick-fil-A sẽ được yêu cầu tắt chuông điện thoại và đặt điện thoại vào một chiếc hộp cho đến cuối bữa ăn. Gia đình nào suốt bữa ăn không dùng tới điện thoại di động của mình sẽ được nhà hàng đãi một món kem miễn phí. Ông Brad Williams, một chủ tiệm Chick-fil-A ở Suwanee, tiểu bang Georgia, đưa ra một thông cáo viết rằng, chính sách không điện thoại trong bữa ăn của nhà hàng ông nhằm khuyến khích khách hàng cùng với gia đình và bạn bè họ có một khoảng thời gian đặc biệt với nhau.

Bản thông cáo cho rằng, công nghệ ngày càng chiếm nhiều thời gian của con người và có thể khiến cho con người bị chia trí, ngay cả khi đang ăn. Điều này khiến cho các quản trị viên nhà hàng suy nghĩ về cách thức mà họ có thể làm để giúp giảm thiểu tình trạng đó. Hiện nay đã có hơn 150 nhà hàng Chick-fil-A tham gia vào chương trình tặng kem miễn phí cho khách hàng không dùng điện thoại di động trong bữa ăn. (Huy Lam)