31/03/2015 | 0

Nhà hàng ở Seattle tăng lương tối thiểu, bỏ tiền tip

Nhà hàng ở Seattle tăng lương tối thiểu, bỏ tiền tip

Seattle, Washington. (CBS) – Hôm thứ Bảy, ban quản trị nhà hàng Ivars tập hợp tất cả nhân lại, thông báo từ nay họ sẽ được trả lương tối thiểu là 15 Mỹ kim một giờ, nhưng chấm dứt việc xin tiền tip.

Việc thay đổi chính sách bắt đầu có hiệu lực từ thứ Tư ngày 1 tháng 4. Các nhân viên đặt ra nhiều câu hỏi và sau khi được ban quản trị giải đáp mọi thắc mắc, họ đồng loạt đứng lên vỗ tay khen ngợi. Vì không có tiền tip nên toàn bộ chi phí sẽ đi vào thực đơn của khách hàng. Tất cả các món đồng loạt tăng 21%. Ví dụ một món trước đây là 10 Mỹ kim, sau khi tăng sẽ là 12.1 Mỹ kim. Trong số 21% đó, ban quản trị cắt ra 17% bồi thường cho nhân viên từ nay không còn tiền tip, và cắt ra 4% để tăng lương tối thiểu cho nhân viên. Ban quản trị cáo lỗi vì không thể cho phép nhân viên trả lời câu hỏi của báo chí.

Thật ra, nhân viên của Ivars cũng chưa có ý tưởng để trả lời, họ chỉ nói đợi xem cái check đầu tiên sau khi thay đổi chính sách ra sao. Đối với khách hàng, họ có nhiều ý kiến khác nhau. Susan Cadish nhận xét rằng nhân viên ở đây làm việc vất vả hơn những người bình thường, họ xứng đáng với lương 15 Mỹ kim một giờ. Những người khác không chắc chắn đây là cách cải thiện trong việc trả lương. Hiện nay lương tối thiểu của thành phố Seattle là 11 Mỹ kim một giờ. (Mai Đức)