21/09/2020 | 35

Nhà cầm quyền thành lập hội triết học để tạo ra chuyên gia tầm cỡ thế giới

Nhà cầm quyền thành lập hội triết học để tạo ra chuyên gia tầm cỡ thế giới

Võ Văn Thưởng (ảnh: Vương Trần, Thanh Niên)

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên loan tin, vào ngày 20 tháng 9 năm 2020, nhà cầm quyền Cộng sản đã tổ chức đại hội thành lập hội Triết học Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội.

Tại đây, ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo trung ương Cộng sản nói rằng, Việt Nam chưa có nền triết học nào sánh ngang với triết học Hy Lạp- La Mã có quy mô bề thế, hay sâu sắc như triết học Ấn Độ, thâm thuý như triết học Trung Hoa, duy lý như triết học Tây Âu. Vì vậy, nhà cầm quyền quyết định thành lập hội Triết học Cộng sản để nghiên cứu tinh hoa triết học thế giới, nghiên cứu tư trưởng triết học Việt Nam, đặc biệt là nghiên cứu và phát triển triết học Mác- Lênin, tư tưởng của Hồ Chí Minh.

Mục đích là để cung cấp cơ sở lý luật triết học cho đường lối, chính sách của nhà cầm quyền Cộng sản để bác bỏ mọi quan điểm đối lập, và xác định mọi tư tưởng trái với nó đều là sai trái, là thù địch.

Ông Thưởng nói rằng, học thuyết Mác-Lê và tư tưởng của ông Hồ là 2 bộ phận cấu thành quan trọng trong nền tảng tư tưởng của đảng Cộng sản, là ngọn cờ tư tưởng,  là phương pháp luận cho mọi hoạt động của bộ máy Cộng sản.

Ông Thưởng còn tuyên bố, hội Triết học Cộng sản sẽ là cái nôi để cho ra “lò” những triết gia, chuyên gia Cộng sản chuyên nghiên cứu triết học mang tầm cỡ khu vực và thế giới; mặc dù cái tư tưởng này đã bị loài người ở gần cuối thế kỷ thứ 20 đem quăng vào thùng rác của lịch sử.

An Nhiên