06/03/2022 | 53

Nhà cầm quyền CSVN xây dựng tư tưởng cách mạng cho trẻ em đến thanh niên trên không gian mạng

Nhà cầm quyền CSVN xây dựng tư tưởng cách mạng cho trẻ em đến thanh niên trên không gian mạng

Trẻ em- Nguồn hình Thanh Hùng, Vietnamnet

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet ngày 5 tháng 3 năm 2022 loan tin, ông Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Cộng sản vừa ký quyết định phê duyệt chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, trẻ em trên không gian mạng, giai đoạn 2022-2030”, và ứng cứu thanh niên, thiếu niên, trẻ em gặp phải tình huống xấu trên không gian mạng.

Nhà cầm quyền Cộng sản đặt mục tiêu đến năm 2025 có trên 90% viên chức đoàn, hội, đội, đoàn viên, hội viên, và 80% thanh niên, thiếu niên được tuyên truyền, và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên không gian mạng. Đến năm 2030 thì tăng thêm 10%.

Để đạt được mục tiêu trên, nhà cầm quyền đưa ra các giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho các viên chức, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, trẻ em khi tham gia không gian mạng. Đồng thời, giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, giải quyết các thông tin tiêu cực, xuyên tạc, kích động của thế lực thù địch.

Quy tắc ứng xử- Nguồn hình Vietnamnet

Tổ chức cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi ngày một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng. Tập hợp thanh niên, thiếu niên, trẻ em để tổ chức các hoạt động sử dụng không gian mạng. Bồi dưỡng, đào tạo, kết nối các viên chức, chuyên gia, trí thức trẻ để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho trẻ em đến thanh niên.

Mặt khác, nhà cầm quyền sẽ tăng cường phối hợp, rà soát, và yêu cầu các tổ chức, công ty, cá nhân liên quan áp dụng các biện pháp để giải quyết những thông tin có nội dung xấu, xuyên tạc, kích động theo đề nghị của nhà cầm quyền.

An Nhiên