25/03/2022 | 89

Nhà cầm quyền CSVN tiếp tục bỏ phiếu trắng chống lại cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine

Nhà cầm quyền CSVN tiếp tục bỏ phiếu trắng chống lại cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine

Kết quả bỏ phiếu- Nguồn hình FB Nataliya Zhynkina

Tin Vietnam.- Ngày 24 tháng 3 năm 2022, đại diện của nhà cầm quyền Cộng sản là đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn thường trực Cộng sản đã bỏ phiếu trắng tại phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, với nghị quyết “yêu cầu Liên bang Nga chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch chống lại Ukraine, đặc biệt là tấn công nhằm vào thường dân và các đối tượng dân sự”.

Kết quả bỏ phiếu cho biết, có 140 phiếu ủng hộ, có 5 phiếu chống là của Nga, Syria, Bắc Triều Tiên, Eritrea, và Belarus, 38 phiếu còn lại bỏ phiếu trắng, trong đó có cộng sản Việt Nam.

Nghị quyết yêu cầu tiếp cận viện trợ, bảo vệ thường dân ở Ukraine, và chỉ trích Nga đã tạo ra một tình huống nhân đạo thảm khốc khi tiến hành cuộc xâm lăng ở Ukraine. Đây là lần thứ 2 nhà cầm quyền Cộng sản bỏ phiếu trắng, trước những vấn đề quan trọng về Ukraine.

Và cũng như lần bỏ phiếu trước, thì trước lúc bỏ phiếu một ngày, đại diện của nhà cầm quyền Cộng sản ghi danh phát biểu trước Đại hội đồng. Với những nội dung có vẻ nhân đạo như lên án chiến tranh, ủng hộ cuộc cứu trợ nhân đạo trong khả năng có thể. Nhưng khi bỏ phiếu thì nhà cầm quyền lại không dám bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết.

Bình luận về hành động của nhà cầm quyền, Facebooker mang tên Trần Tuấn Lộc viết rằng, cộng sản Việt Nam đã không đưa ra quyết tâm, ý chí rõ ràng về hành động phi pháp và phi đạo đức của Nga.

An Nhiên