04/02/2021 | 0

Nhà cầm quyền CSVN sẽ dịch văn kiện đại hội 13 sang 7 thứ tiếng cho thế giới tham khảo

Nhà cầm quyền CSVN sẽ dịch văn kiện đại hội 13 sang 7 thứ tiếng cho thế giới tham khảo

Thông báo- Nguồn hình Vietnamnet

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet loan tin, vào ngày 3 tháng 2 năm 2021, tại buổi thông báo về kết quả đại hội 13 của đảng Cộng sản cho các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Cộng sản đã thông báo sẽ dịch toàn bộ văn kiện đại hội 13 sang 7 thứ tiếng để gửi cho bạn bè quốc tế tham khảo. Tuy nhiên, những ngôn ngữ được chọn dịch thì không được ông Quân nói đến.

Hoàng Bình Quân- Nguồn hình Vietnamnet

Phát biểu trước các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, ông Quân nói rằng đại hội 13 được nhà cầm quyền thực hiện một cách dân chủ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và đã đồng ý thông qua 5 văn kiện quan trọng. Mặc dù các văn kiện là của chủ ý riêng của giới lãnh đạo Cộng sản, nhưng ông Quân lại nói nó là kết tinh của trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của đảng Cộng sản, của toàn nhân dân và toàn quân. Ông Quân tiếp tục xảo ngôn rằng, nhà cầm quyền đã thực hiện công khai, dân chủ, chặt chẽ  để bầu ra lãnh đạo mới.

Ông Nguyễn Phú Trọng đã được bầu làm Tổng bí thư khoá 13 với số phiếu tín nhiệm rất cao, gần như tuyệt đối. Mặc dù không cho người dân tham gia bất kỳ một hoạt động nào liên quan đến đại hội, nhưng ông Quân vẫn tuyên bố kết quả của đại hội là thể hiện mong muốn của toàn dân Việt Nam.

An Nhiên