02/05/2019 | 0

Nhà cầm quyền CSVN lấy tiền Formosa bồi thường để đầu tư các dự án tại miền Trung

Nhà cầm quyền CSVN lấy tiền Formosa bồi thường để đầu tư các dự án tại miền Trung

Ngư dân- nguồn hình Quốc Nam, Tuổi Trẻ

Tin Vietnam.– Báo Trithucvn loan tin, ngày 1 tháng 5 năm 2019, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ CSVN đã có quyết định số 476 về việc thực hiện đầu tư các dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá”, và dự án “Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản” tại bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, và Thừa Thiên- Huế.

Nguồn tiền để thực hiện các dự án trên được lấy từ tiền bồi thường của công ty Formosa Hà Tĩnh. Về các dự án xây dựng, cải thiện các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, bến cá, các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản với số tiền tối đa không quá 400 tỷ đồng cho mỗi tỉnh. Còn dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái, hình thành cảnh nhân tạo cho các loài thủy sản cư trú, thì ở hai tỉnh Quảng Bình, và Thừa Thiên- Huế, số tiền được đầu tư không được quá 340 tỷ đồng. Thời gian thực hiện đầu tư các dự án từ khi thực hiện cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Trước đó, vào tháng 4 năm 2016, Formosa Hà Tĩnh đã xả thải trực tiếp ra biển Miền Trung, khiến môi trường biển ở các tỉnh phía bắc Miền Trung bị hủy diệt. Các ngư dân lâm vào cảnh thất nghiệp, nhiều người đã phải bỏ biển tìm kế mưu sinh bằng con đường xuất cảng lao động.

An Nhiên

TAGS: Formosa