05/08/2022 | 70

Nhà cầm quyền CSVN đưa gần 40,000 viên chức đi đào tạo ở ngoại quốc trong 4 năm

Nhà cầm quyền CSVN đưa gần 40,000 viên chức đi đào tạo ở ngoại quốc trong 4 năm

Hình minh hoạ- Nguồn hình Download

Tin Vietnam.- Báo Vnexpress ngày 4 tháng 8 năm 2022 loan tin, tại Diễn đàn quản trị đất nước tốt, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Cải cách hành chính cho biết, trong 4 năm từ 2016 đến 2020, nhà cầm quyền đã cử gần 40,000 lượt công chức đi học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm ở ngoại quốc. Trong số này, thì số công chức là lãnh đạo, cai quản đi học tập là khoảng 17,500 lượt; số công chức làm công tác tham mưu, hoạch định chính sách được đi học là hơn 7,400 lượt, còn lại là giảng viên.

Ông Hùng tự hào, trong hơn 30 năm qua, nhà cầm quyền đã cải cách hành chính toàn diện, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng công chức, viên chức. Tính đến hết năm 2021, tổng số công chức cả nước là 230,000 người, trừ lực lượng vũ trang. Trong đó, số công chức ở cấp địa phương là 130,000 người, cấp trung ương là hơn 99,000 người.

Số công chức có trình độ đại học, và trên đại học chiếm 90%. Còn số viên chức là 1.7 triệu người, cấp trung ương là 130,000  người, cấp địa phương là 1.6 triệu người, trong đó số người có trình độ đại học trở lên chiếm hơn 80%. Ông Hùng cho biết, có 90 công chức đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của nhà cầm quyền.

Nhà cầm quyền thường xuyên tổ chức các đoàn ra ngoại quốc học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm.

An Nhiên