14/08/2017 | 3

Nhà cầm quyền CSVN đánh phá các lớp học Homeschooling

Nhà cầm quyền CSVN đánh phá các lớp học Homeschooling

Ảnh: yeutretho

Thời gian vừa qua, một số lớp học tại nhà “homeschooling” đã bị nhà cầm quyền CSVN  tổ chức người đến đánh phá, ngăn chặn không cho các phụ huynh dùng phương pháp giáo dục hiện đại cho con em mình.

Nền giáo dục Việt Nam đang là nỗi kinh hoàng đối với các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi đến trường, khi giáo trình giáo dục lệch lạc, sai sự thật, làm suy thoái khả năng phản biện của học sinh… còn phương pháp giáo dục thì lạc hậu, đi ngược lại với sự tiến bộ chung của thế giới…

Để tránh làm huỷ hoại tương lai của con mình với nền giáo dục như trên, một số phụ huynh tại Sài Gòn đã tìm hiểu các giáo trình giáo dục tiên tiến trên thế giới. Sau đó, những phụ huynh này không cho con đến các ngôi trường “xã hội chủ nghĩa” học, mà họ tạo thành những nhóm học sinh phân theo độ tuổi như một lớp học và dạy ở nhà theo các giáo trình nước ngoài.

Thế nhưng, mới chỉ tổ chức học được một thời gian ngắn, hầu hết các lớp học theo mô hình này đã bị nhà cầm quyền kéo người tới gây khó khăn, cấm không cho hoạt động.  Một phụ huynh có con học theo mô hình tại nhà bị nhà cầm quyền đánh phá lớp học cho biết, bản thân chị đã phải học một nền giáo dục “khốn nạn”. Khi chị bày tỏ những suy nghĩ phản biện của mình, thì bị giáo viên trù dập, áp dụng các hình phạt cho chị làm chị xấu hổ với bạn bè. Vì vậy, chị không muốn con mình bị huỷ hoại tương lai trong nền giáo dục mà mình gặp phải. Chị đã cố gắng cho con mình học một nền giáo dục hiện đại của nhân loại, giáo dục không bị nhồi sọ, phát triển suy nghĩ phản biện của trẻ…

Bỏi vì chỉ muốn tạo ra những con người bị nhồi sọ, sống thụ động, không có khả năng phản biện, chi biết tin đảng, yêu bác, cho nên nhà cầm quyền CSVN đã tìm mọi cách ngăn cản các lớp học này.

An Nhiên / SBTN