12/12/2020 | 35

Nhà cầm quyền CSVN đã kỷ luật 31 uỷ viên trung ương, và bộ chính trị cùng 131,000 đảng viên

Nhà cầm quyền CSVN đã kỷ luật 31 uỷ viên trung ương, và bộ chính trị cùng 131,000 đảng viên

Nguyễn Phú Trọng là trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng- Nguồn hình Thông tấn xã

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên ngày 12 tháng 12 năm 2020 loan tin, theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng Cộng sản, từ năm 2013 đến năm 2020, nhà cầm quyền đã kỷ luật 27 uỷ viên, cựu uỷ viên Trung ương đảng, cùng 4 uỷ viên, cựu uỷ viên bộ Chính trị, và hơn 30 sĩ quan cấp tướng. Ngoài ra, cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp Cộng sản cũng đã thực hiện kỷ luật hơn 131,000 đảng viên.

Chỉ tính riêng từ đầu nhiệm kỳ đại hội 12 đến nay, đã có 87,000 viên chức, đảng viên Cộng sản bị kỷ luật; trong đó có 3,200 đảng viên Cộng sản bị kỷ luật vì liên quan đến tham nhũng; 110 viên chức đảng viên thuộc diện Trung ương bị kỷ luật.

Cũng từ năm 2013 đến nay, ngành tố tụng Cộng sản đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm hơn 11,700 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế của các đảng viên Cộng sản thuộc phe đối phương. Đối với số tài sản tham nhũng hàng trăm ngàn tỷ đồng bị phát hiện, nhà cầm quyền mới thu hồi lại được 32.04%.

An Nhiên