06/12/2021 | 15

Nhà cầm quyền CSVN cấm đảng viên không được đòi đa nguyên, đa đảng

Nhà cầm quyền CSVN cấm đảng viên không được đòi đa nguyên, đa đảng

Hình minh hoạ- Nguồn hình Tạp chí Tuyên giáo

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet ngày 4 tháng 12 năm 2021 loan tin, ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương Cộng sản vừa ký ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên Cộng sản không được làm gồm 19 điều.

Trong đó, điều 3 quy định, đảng viên Cộng sản không được phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, chủ trương, đường lối, nghị quyết và các quyết định của đảng Cộng sản.

Đã là đảng viên Cộng sản thì không được phai nhạt lý tưởng cách mạng, không được dao động, hoài nghi, phụ hoạ theo những quan điểm đòi thực hiện tam quyền phân lập, xã hội dân sự, đa nguyên, đa đảng, đòi phi chính trị hoá lực lượng vũ trang. Không được giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Còn tại điều 9, thì Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Cộng sản cấm các đảng viên không được nhập quốc tịch ngoại quốc, không được chuyển tiền, tài sản ra ngoại quốc, không được mở tài khoản và mua bán tài sản ở ngoại quốc mà chưa báo cáo, kê khai với tổ chức đảng đang cai quản trực tiếp.

Ngoài ra, nhà cầm quyền cũng cấm các đảng viên không được có lối sống truỵ lạc, sa đoạ, suy đồi đạo đức hoặc có hành vi trái với chuẩn mực đạo đức. Không được tổ chức việc cưới, việc tang lễ và các sự kiện khác của cá nhân, và gia đình một cách phô trương, lãng phí.

An Nhiên