Đang tải...

Nhà cầm quyền CS tại Sài Gòn đập phá hang đá tại vườn rau Lộc Hưng

Nhà cầm quyền cộng sản tại Sài Gòn đã đưa ông an, mật vụ và dân phòng tới khu vườn rau Lộc Hưng để đập tượng thánh, phá hang đá, cướp đồ và bắt 3 người dân khi người dân Công giáo ở khu này chuẩn bị mừng Giáng sinh. Phóng viên SBTN tường trình sau đây

Loading...