11/07/2021 | 63

Nhà cầm quyền cộng sản xây dựng dự thảo người dùng mạng xã hội muốn livestream phải xin phép bộ thông tin và truyền thông

Nhà cầm quyền cộng sản xây dựng dự thảo người dùng mạng xã hội muốn livestream phải xin phép bộ thông tin và truyền thông

Một livestream bán hàng- Nguồn hình Quang Định, Tuổi trẻ

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ ngày 10 tháng 7 năm 2021 loan tin, nhà cầm quyền Cộng sản vừa giao bộ Thông tin và truyền thông xây dựng dự thảo cai quản, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng xã hội. Trong đó có quy định về hoạt động chủ tài khoản mạng xã hội ở trong nước và ngoại quốc muốn livestream thì phải ghi danh, xin phép bộ Thông tin và truyền thông Cộng sản.

Dự thảo cho biết, các chủ tài khoản, trang mạng cộng đồng, chương trình nội dung mạng xã hội ở trong nước và cả ở ngoại quốc cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam có lượng người theo dõi, ghi danh từ 10,000 người trở lên thì phải thực hiện thông báo thông tin liên hệ với bộ Thông tin và truyền thông Cộng sản.

Những trang mạng nào được bộ Thông tin và truyền thông Cộng sản cấp giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội thì mới có quyền phát livestream, hoặc các dịch vụ có phát sinh doanh thu. Nếu các chủ tài khoản không được cấp giấy phép livestream thì các tổ chức, cá nhân ngoại quốc cung cấp dịch vụ mạng phải gỡ bỏ các livestream trong vòng 3 giờ kể từ khi nhận được thông báo của bộ Thông tin và truyền thông Cộng sản, còn đối với các thông tin nhà cầm quyền cho là vi phạm thì phải gỡ trong vòng 24 giờ.

Các chủ cung cấp dịch vụ mạng ở ngoại quốc còn phải thực hiện báo cáo định hình hàng năm trước ngày 31 tháng 12 cho bộ Thông tin và truyền thông. Bộ Thông tin và truyền thông Cộng sản tuyên bố, các cá nhân ngoại quốc không làm theo yêu cầu của bộ Thông tin Cộng sản thì họ sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn nội dung, dịch vụ, và ứng dụng trên mạng vào Việt Nam.

An Nhiên