07/09/2021 | 10

Nhà cầm quyền Cộng sản trung ương chưa phê duyệt đề nghị xin hỗ trợ 28,000 tỷ của nhà cầm quyền tại Sài Gòn

Nhà cầm quyền Cộng sản trung ương chưa phê duyệt đề nghị xin hỗ trợ 28,000 tỷ của nhà cầm quyền tại Sài Gòn

Phan Văn Mãi, Chủ tịch thành phố- Nguồn hình Người lao động

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet ngày 7 tháng 9 năm 2021 loan tin, nhà cầm quyền Cộng sản cấp trung ương chưa phê duyệt đề nghị hỗ trợ của nhà cầm quyền Cộng sản tại sài Gòn để thành phố hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong mùa dịch.

Trước đó, vào giữa tháng 8 năm 2021, nhà cầm quyền Cộng sản tại Sài Gòn đã gửi văn bản cho ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng  Cộng sản, và bộ Tài chính Cộng sản đề nghị cấp ngân sách cho thành phố với số tiền 27,967,9 tỷ đồng và 142,200,000 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp người dân. Tuy nhiên đến nay, bộ Tài chính cho rằng, đề nghị trên chỉ là chính sách riêng của nhà cầm quyền thành phố.

Nên bộ Tài chính đề nghị Chính phủ Cộng sản không trích ngân sách cho nhà cầm quyền Cộng sản tại Sài Gòn, mà hãy để nhà cầm quyền thành phố tự kiếm tiền bằng cách sắp xếp nguồn ngân sách của địa phương, và tìm ra kế huy động nguồn lực từ xã hội, cũng như các nguồn tài chính khác.

Đối với đề nghị hỗ trợ 142,200,000 tấn gạo để cấp cho 4.7 triệu lao động nghèo đang sinh sống tại thành phố trong thời gian hai tháng, bộ Tài chính Cộng sản cùng bộ Lao động- Thương binh và xã hội cho rằng chỉ cấp cho 71,104,95 tấn gạo để hỗ trợ người dân trong một tháng.

Trước đó, vào tháng 5 năm 2021, nhà cầm quyền Cộng sản tại Sài Gòn cho biết, Sài Gòn là địa phương có tỷ lệ đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước, chiếm 27% trong toàn bộ ngân sách cả nước. Nhưng tỷ lệ tổng chi ngân sách trên tổng thu ngân sách trên địa bàn lại thấp nhất cả nước, khi nhà cầm quyền trung ương chỉ cho nhà cầm quyền thành phố giữ lại 18% trong tổng số thu ngân sách để phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

An Nhiên