04/07/2022 | 75

Nhà cầm quyền cộng sản thành lập ban phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội

Nhà cầm quyền cộng sản thành lập ban phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội

Phạm Minh Chính- Nguồn hình TTXVN

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên ngày 4 tháng 7 năm 2022 loan tin, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo về thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.

Ban chỉ đạo là tổ chức với sự tham gia của nhiều ngành, có chức năng giúp ông Chính nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong việc thực hiện Nghị quyết về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội, và phát triển Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ, hỗ trợ chương trình.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là nghiên cứu, đề nghị với ông Chính về phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành.

Ông Lê Minh Khái, Phó thủ tướng được đưa vào làm Trưởng ban chỉ đạo, các phó ban là ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch- Đầu tư, ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Phạm Thanh Hà, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Và hơn chục uỷ viên thuộc Ban chỉ đạo ở các cơ quan cấp bộ khác.

An Nhiên