17/08/2021 | 18

Nhà cầm quyền Cộng sản tại Sài Gòn phát động phong trào “lấy sức dân chăm lo cho dân”

Nhà cầm quyền Cộng sản tại Sài Gòn phát động phong trào “lấy sức dân chăm lo cho dân”

Lấy sức dân lo cho dân- Nguồn hình FB Vũ Tùng

Tin Saigon.- Báo Người lao động loan tin, vào sáng 15 tháng 8 năm 2021, nhà cầm quyền Cộng sản tại Sài Gòn đã tổ chức lễ phát động phong trào “Phát huy sức mạnh toàn dân tích cực tham gia, phòng chống Covid-19”  và ra mắt trung tâm tiếp nhận, hỗ trợ hàng hoá thiết yếu phục vụ người dân khó khăn do dịch Covid-19.

Theo nhà cầm quyền thành phố để có thể thực hiện được các gói an sinh, hỗ trợ cho người nghèo, người già neo đơn, lao động tự do, mất việc làm thì nhà cầm quyền cần phong trào “lấy sức dân chăm lo cho dân”. Tức là người dân ủng hộ tiền, hiện vật cho nhà cầm quyền để nhà cầm quyền mang đi hỗ trợ những người dân khó khăn tại thành phố. Ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư thường trực Thành uỷ kêu gọi toàn thể đồng bào, người dân trong thành phố cùng siết chặt tay, cùng chung sức, đồng lòng để vượt qua khó khăn..

Sau khi đọc được lời kêu gọi này, một bộ phận dư luận đã chỉ trích nhà cầm quyền Cộng sản ở cả thành phố lẫn cấp trung ương. Họ cho rằng, từ trước đến nay người dân vẫn luôn giúp đỡ người dân, chỉ cần nhà cầm quyền không gây khó khăn cho các mạnh thường quân là may mắn lắm rồi. Ngoài ra, theo họ, không chỉ người dân luôn giúp đỡ lẫn nhau mà họ còn đóng góp tiền thuế để nuôi cả bộ máy cầm quyền. Vì vậy, họ cảm thấy xem thường lời kêu gọi của nhà cầm quyền thành phố. Trong khi có một việc làm rất thiết thực mà người dân kêu gọi lâu nay là nhà cầm nên miễn hoặc giảm tiền điện, tiền nước, tiền thuế nhưng nhà cầm quyền đã làm ngơ.

An Nhiên