07/05/2019 | 3

Nhà cầm quyền cộng sản tại Sài Gòn muốn đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với điện thoại di động

Nhà cầm quyền cộng sản tại Sài Gòn muốn đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với điện thoại di động

Ảnh: VNExpress

Tin Saigon.–  Báo Vnexpress ngày 7 tháng 5 năm 2019 loan tin,Ủy ban Nhân Dân Cộng sản tại Sài Gòn vừa gửi bộ Tài Chính góp ý về dự thảo “Đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước”. Theo đó, nhà cầm quyền thành phố đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung một số mặt hàng phải đánh thuế tiêu thụ đặc biệt như: điện thoại di động, camera, mỹ phẩm, nước hoa, dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ kinh doanh game.

Phía nhà cầm quyền giải thích: nước hoa, và dịch vụ thẩm mỹ là hàng hóa, dịch vụ thuộc nhóm khá cao cấp nên điều này giúp mở rộng điều tiết thuế vào thu nhập của một bộ phận dân cư có thu nhập từ mức khá trở lên. Còn đối với điện thoại di động, dù không phải là hàng hóa, dịch vụ cao cấp nhưng chính quyền thành phố cho rằng mặt hàng này không thuộc loại hàng hóa “rất thiết yếu”. Nên cần phải dưa vào loại chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để hướng dẫn sản xuất, và tiêu dùng hợp lý. Ngoài ra, điện thoại di động là hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc, nên cần đánh thuế tiêu thụ đặc biệt để điều tiết thu nhập của một bộ phận dân cư có thu nhập từ khá trở lên, có nhu cầu, và khả năng thu nhập thường xuyên sử dụng các sản phẩm mới ra.

An Nhiên